Az építkezés fázisai

Tévesek voltak a híradások: mégis kötelező lesz energetikai tanúsítványt készíttetni ingatlaneladás és -bérbeadás esetén

2023.06.02

Több cikk is megjelent a médiában arról, hogy november 1-től nem lesz kötelező energetikai tanúsítványt készíttetnünk ingatlan eladása vagy bérbeadása esetén. Az energetikai tanúsításról szóló jogszabályváltozást alposabban megnézve azonban kiderül: ez a kötelezettség mégsem szűnik meg. Életbe lép ugyanakkor néhány szigorítás, többek között rövidebb lesz a tanúsítványok hatálya, és csak tanúsító készíthet energetikai számítást. 

 

 

Az Építésijog.hu szerzője egyértelművé teszi: 2023. novemberétől továbbra is kötelező lesz az energetikai tanúsítvány készítése új építés vagy ingatlaneladás és -bérbeadás során. Új épület építése esetén a tanúsítvány elkészíttetéséről az építtető gondoskodik, a használatbavételi engedélyre vagy a használatbavétel tudomásulvételére irányuló kérelem benyújtását megelőzően, illetve az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén a megvalósulást igazoló hatósági bizonyítvány iránti kérelem benyújtását megelőzően.

A rendelet hatálya alá tartozó épületnek vagy önálló rendeltetési egységnek eladása vagy bérbeadása esetén - a rendeletben meghatározottak kivételével - az eladónak vagy a bérbeadónak a szerződés megkötésének napjáig be kell majd mutatnia a tanúsítványt vagy annak másolatát a leendő vevőnek vagy bérlőnek. Az a szabály nem változik, hogy a tanúsítványt vagy annak másolatát a birtokbaadással egyidejűleg át is kell adni a vevőnek, bérlőnek - hívja fel a figyelmet a cikk.

A 2023 novemberi módosításokat követően is el kell készíttetni tehát az energetikai tanústványt eladás vagy bérbeadás esetében!

Tíz év helyett csak öt évig érvényes a tanúsítvány

Fontos változás, hogy rövidebb ideig lesznek érvényesek a kiállított energetikai tanúsítványok. A tanúsítvány korábban tíz évig volt hatályos. A jogszabálymódosítás ezt a határidőt öt évre csökkenti.

 

A korábbi módszertan alapján készült tanúsítványokat nem tudjuk majd felhasználni

2023. november 1-től változik a kategóriába sorolási módszertan is, ezért a változás előtt kiállított tanúsítványok csak a változást követő 60. napig használhatók fel ingatlan-adásvétel vagy -bérbeadás esetén. A rendelet egyértelművé teszi, hogy a módszertan változása után 60 nappal új tanúsítványt kell készíteni ingatlaneladáshoz vagy -bérbeadáshoz.

Vagyis hiába van most valakinek például egy 2021-ben készített tanúsítványa, amely a jelenlegi előírások alapján 10 évig érvényes, ha jövőre el akarja adni az ingatlanát, új energetikai tanúsítványt kell készíttetnie.

 

A hirdetésekben kötelező lesz feltüntetni az ingatlan energetikai osztályát

A jogszabály korábbi szövegezése szerint a reklámokban csak akkor volt kötelező feltüntetni az eladó vagy kiadó ingatlan energetikai osztályát, ha az rendelkezésre állt. Ez utóbbi kitételt törölték a jogszabály szövegéből.

2023 novemberétől minden eladó és kiadó ingatlan esetében kötelező lesz az energetikai osztály feltüntetése a reklámban az érdeklődők tájékoztatása érdekében.

 

Energetikai számítást is csak tanúsító készíthet majd

Az energetikai számítás és az energetikai tanúsítás két hasonló, mégis eltérő fogalom. Az korábban is egyértelmű volt a rendeletben, hogy az energetikai tanúsító tevékenységet csak arra jogosult szakember végezhet. A jogszabályváltozás egyértelműsíti, hogy az épületek megfelelőségét igazoló energetikai számítást, melyet nem szükségszerűen követ tanúsítvány kiállítása, tehát attól függetlenül is elkészíthető, csak energetikai tanúsító készíthet.

 

További információ és pontos jogszabályi hivatkozások az Építésijog.hu cikkében >> 

 

Építkezési fázis:

1. Ingatlanvétel, finanszírozás

Tartsa naprakészen saját listáit, dokumentumait!
JELENTKEZZEN BE, illetve REGISZTRÁLJON!
Tennivalók listája

A jelzálogjog és a végrehajtási jogok mellett például a szolgalmi jogoknak is lehetnek nem kívánt következményeik.

Bővebben >>>>

Más-más iratokat kell ellenőriznünk üres telek, felépítménnyel rendelkező ingatlan és lakás esetében.

Bővebben >>>>

A valóságban fennálló méretek eltérhetnek a térképmásolat méreteitől.

Bővebben >>>>

Osztatlan közös tulajdon, illetve társasház esetén szükségesek ezek a dokumentumok.

Bővebben >>>>

Az építésügyi előírásoktól függ, hogy milyen építési, átalakítási, bővítési tevékenységet (nem) végezhetünk.

Bővebben >>>>

A helyi szabályozás megtilthatja például bizonyos anyagok vagy színek használatát, meghatározhatja a tető lehetséges formáját.

Bővebben >>>>

Az önkormányzati rendelet által rögzített tilalom vagy kötelezettség akkor is fennáll, ha a tulajdoni lapon ez nem jelenik meg.

Bővebben >>>>

Ha valamilyen fontos közmű nem elérhető az ingatlanon, tájékozódjunk, hogy a bekötésre lesz-e lehetőség.

Bővebben >>>>

A választott helyszín nagymértékben és hosszú távon befolyásolja későbbi energiafelhasználásunkat, komfortunkat, közérzetünket és életformánkat.

Bővebben >>>>

Az önerő mellett pénzintézeti hitellel és állami támogatásokkal kalkulálhatunk.

Bővebben >>>>

Az illetékkedvezményekkel sok pénzt lehet megspórolni.

Bővebben >>>>

Mindenképpen szükség lesz ügyvédre vagy közjegyzőre.

Bővebben >>>>

A vevő csak akkor lesz tulajdonos, ha ezt a Földhivatalnál a tulajdoni lapra bejegyezték.

Bővebben >>>>
Letölthető dokumentumok

Ha az adott ingatlanra valakinek elővásárlási joga van, akkor az eladónak „vételi ajánlatot” kell kapnia attól a harmadik személytől, aki meg kívánja vásárolni az ingatlant. Ezután az eladónak az elővásárlásra jogosult személyhez kell fordulnia egy „elővásárlási jog gyakorlására való felhívás” formájában. Ha az elővásárlásra jogosult személy nem kíván élni ezzel a jogával, akkor egy „elővásárlási jogról lemondó nyilatkozatot” ad az eladónak. Ha a eladó ezt megkapta, csak akkor adhatja el az ingatlant harmadik személynek. 

Itt a VÉTELI AJÁNLAT céljára adunk egy formadokumentumot, melyet regisztrált felhasználóink tölthetnek le.

Bővebben >>>>

Ha az adott ingatlanra valakinek elővásárlási joga van, akkor az eladónak „vételi ajánlatot” kell kapnia attól a harmadik személytől, aki meg kívánja vásárolni az ingatlant. Ezután az eladónak az elővásárlásra jogosult személyhez kell fordulnia egy „elővásárlási jog gyakorlására való felhívás” formájában. Ha az elővásárlásra jogosult személy nem kíván élni ezzel a jogával, akkor egy „elővásárlási jogról lemondó nyilatkozatot” ad az eladónak. Ha a eladó ezt megkapta, csak akkor adhatja el az ingatlant harmadik személynek. 

Itt az ELŐVÁSÁRLÁSI JOG GYAKORLÁSÁRA VALÓ FELHÍVÁS céljára adunk egy formadokumentumot, melyet regisztrált felhasználóink tölthetnek le.

Bővebben >>>>

Ha az adott ingatlanra valakinek elővásárlási joga van, akkor az eladónak „vételi ajánlatot” kell kapnia attól a harmadik személytől, aki meg kívánja vásárolni az ingatlant. Ezután az eladónak az elővásárlásra jogosult személyhez kell fordulnia egy „elővásárlási jog gyakorlására való felhívás” formájában. Ha az elővásárlásra jogosult személy nem kíván élni ezzel a jogával, akkor egy „elővásárlási jogról lemondó nyilatkozatot” ad az eladónak. Ha a eladó ezt megkapta, csak akkor adhatja el az ingatlant harmadik személynek. 

Itt az ELŐVÁSÁRLÁSI JOGRÓL LEMONDÓ NYILATKOZAT céljára adunk egy formadokumentumot, melyet regisztrált felhasználóink tölthetnek le.

 

Bővebben >>>>
Jellemző hibák

A vételi ajánlat elfogadása előtt az eladónak kell ezt megtennie.

Bővebben >>>>

A bank nem adott hitelt, és bővíteni sem lehetett.

Bővebben >>>>

Csak az övezeti besorolásból derült ki.

Bővebben >>>>

A geodéziai felméréskor derült ki, hogy a ház belóg az oldalkertbe.

Bővebben >>>>

Az önkormányzati „útlejegyzés” csak a településrendezési tervből derült ki.

Bővebben >>>>