Az építkezés fázisai

Tulajdonjog bejegyzésének ellenőrzése

2020.06.11

A vevő csak akkor lesz tulajdonos, ha ezt a Földhivatalnál a tulajdoni lapra bejegyezték.

 

Az adásvételi szerződés alapján a vételár kifizetését, a kulcsok átvételét, de még a visszterhes vagyonátruházási illeték kifizetését követően sem garantálható, hogy a vevő az ingatlan tulajdonosa lesz. Az ingatlan-adásvételi szerződés vevője csak akkor lesz tulajdonos, ha a tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartási tulajdoni lapra bejegyezték [2013. évi V. tv. 5:180. § (2)-(3) bek.].

A tulajdoni lap bejegyzése sok esetben teljesen triviális okokból nem történik meg, például nem kerül megfizetésre az igazgatási szolgáltatási díj, vagy éppen egy hiányzó adat miatt tagadja meg a bejegyzést a Földhivatal. Addig nem szabad lezártnak tekinteni a jogügyletet, ameddig a Földhivatal határozatát nem kapjuk meg. A tulajdoni lap rendezéséig folyamatosan érdeklődjünk az ügyvédünknél, vagy – amennyiben nem kapunk érdemi választ, vagy körülbelül egy hónap elteltével nem derül ki a probléma – a Földhivatalnál. Ha elutasítja a Földhivatal a tulajdonjog-bejegyzés iránti kérelmünket, akkor azt kockáztatjuk, hogy nem vagy nem tehermentesen lesz a miénk az ingatlan.