Az építkezés fázisai

Fizetendő illeték összegének meghatározása

2020.06.11

Az illetékkedvezményekkel sok pénzt lehet megspórolni.

 

Sok félreértés adódik abból, hogy az érintettek az ingatlan vásárlása során összekeverik az adó- és az illetékfizetési kötelezettséget. Mindenképpen érdemes tisztában lennünk azzal is, hogy milyen illetékkedvezmények vannak, hiszen ezekkel nagyon sok pénzt lehet megspórolni. Mivel jelen összefoglaló az ingatlan vásárlásában nyújt segítséget, ezért kizárólag a visszterhes vagyonátruházási illeték szabályait kell áttekintenünk (szja-fizetési kötelezettség kizárólag eladás esetében merül fel).

IDE KATTINTVA 2011-ig visszamenőleg megtalálhatják az olvasók a NAV által készített, az ingatlan vásárlásra vonatkozó illetékfizetési előírásokról szóló tájékoztatókat.

Amennyiben beépítetlen területet (üres telket) vásárolunk, akkor illetékmentességben is részesülhetünk. Mentes ugyanis a visszterhes vagyonátruházási illeték alól a lakóház építésére alkalmas telektulajdonnak (tulajdoni hányadnak) a megszerzése, ha a vagyonszerző az ingatlanon a szerződés illetékkiszabásra történő bemutatásától számított 4 éven belül lakóházat épít, és a felépített lakóházban a lakás(ok) hasznos alapterülete eléri a településrendezési tervben meghatározott maximális beépíthetőség legalább 10%-át. A Vevőnek a lakóházépítési szándékáról legkésőbb az illetékfizetési meghagyás véglegessé válásáig kell nyilatkoznia az állami adóhatóságnál (ez praktikusan úgy tud megtörténni, hogy már az adásvételi szerződésben rögzítik, illetve a NAV B400 nyomtatványán).

Lakóház, lakás vásárlása esetében – ha a korábbi eladás és a vásárlás között nem telt el 3 év, illetve a vásárlást követő 1 éven belül eladnánk lakóingatlant – az ún. cserepótló vétel illetékkedvezményét, -mentességét kell megismerni. A kedvezményt csak ugyanaz a személy és ugyanarra a jogosultságra érvényesítheti (tulajdonjog-értékesítést nem lehet haszonélvezeti jog megszerzésével szemben beszámítani). A tulajdoni hányadokra és a tulajdoni hányadonként a vételárakra is figyelni kell, mivel ezekhez kapcsolódnak a kedvezmények is.