Az építkezés fázisai

3. Bejelentés, engedélyezés

2020.12.21

 

A családi házak építése, bővítése a leggyakrabban az úgynevezett egyszerű bejelentéssel kezdhető meg. Az elnevezés ne tévesszen meg senkit: maga a bejelentés nem egyszerű, de az mindenképpen helytálló, hogy a hatóság számára egyszerű az ügyintézés, mivel az egyszerű bejelentéssel létesülő lakóházaknál nincs hatósági eljárás. Ha az egyszerű bejelentés hatálya alá tartozik az építkezésünk, akkor nem lesz előzetes hatósági kontroll, nem lesz arról „papírunk”, hogy amit szeretnénk építeni, az szabályos lesz.

Az építési engedélyezési eljárás egy közigazgatási hatósági eljárás, melynek menete, az egyes eljárási cselekményei, és ügyintézési határideje is jogszabályban meghatározott. Mindazonáltal az eljárás egyik nélkülözhetetlen résztvevője az ügyfél, aki a törvényi előírások alapján az ügy „ura”, így saját cselekményeivel – a közbeszédben jelenlévő vélekedéssel ellentétben – igenis hatással tud lenni a saját ügyére, annak mielőbbi sikeres elbírálására. A sikeres végrehajtás egyik feltétele az átfogó tájékozódás, felkészülés az eljárás során szükséges tennivalókra.

Fontos kiemelni, hogy a közigazgatási eljárások nagy általánosságban – az építési ügyek pedig kötelezően – elektronikus úton intézhetőek, akkor is, ha egyszerű bejelentésről van szó. Az elektronikus ügyintézéshez a kérelmezőnek (vagy meghatalmazottjának – például a tervezőnek) elengedhetetlen az ügyfélkapu, mely az illetékes kormányhivatalban nyitható. Az ügyfélkapuval lehet regisztrálni az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszerbe (a továbbiakban: ÉTDR), mely önálló elektronikus szakrendszer az építési ügyek intézéséhez (engedélyezéshez). Tehát az elektronikus ügyintézés az építési ügyekben (és a közigazgatásban) nem e-mailen történik!

 

 


 

 

Javasoljuk, hogy tekintse át a mellékelt (sárga „dobozokban” látható) listákat is! A „Tennivalók listája” sok esetben konkrét tennivalót tartalmaz, máskor inkább szempontokat, témaköröket sorol fel, amelyeket érdemes átgondolni. A felsorolás többé-kevésbé logikai rendet, illetve időrendet követ, de ez nem szigorúan értendő. Az építkezés folyamán mindenképpen érdemes előretekintve tanulmányozni a hátralévő építkezési fázisokhoz kapcsolódó tartalmakat is! (Például a belső terek kialakításának szempontjai már a tervezési folyamatban érdekesek, a falak és nyílászárók szerkezetei nem függetlenek az energetikai kérdésektől stb. stb.) 
A jellemző hibák listája konkrét példákat tartalmaz; valószínűleg nem mindegyik fordulhat elő az Ön építkezésén, de bizonyos kockázatok átgondolására mindenképpen alkalmas. 
Ha Ön regisztrált az epitkezes.info.hu oldalon (és legalább egy építkezés adatait is rögzítette), akkor belépés után a listák elemei mellé pipákat tud tenni. Akkor érdemes kipipálni az adott elemet, ha Ön elvégezte az adott feladatot, vagy ha átgondolta és megértette a leírtakat (akár azt, hogy azok az Ön esetére nem vonatkoznak).

 

Építkezési fázis:

3. Bejelentés, engedélyezés

Tartsa naprakészen saját listáit, dokumentumait!
JELENTKEZZEN BE, illetve REGISZTRÁLJON!
Tennivalók listája

Ettől függ az is, hogy milyen részletezettségű tervdokumentációt kell megrendelnünk a tervezőtől.

Bővebben >>>>

Nem minden épület építhető egyszerű bejelentés alapján, még akkor sem, ha lakás céljára épül.

Bővebben >>>>

A folyamat a dokumentáció feltöltésével kezdődik. Az illetékes hatóság legalább egy alkalommal – valamilyen módon – ellenőrizni fogja az építkezést.

Bővebben >>>>

Be kell szerezni a településképi véleményt, az engedély kötelező mellékleteit, valamint az előzetes szakhatósági állásfoglalásokat.

Bővebben >>>>

A folyamat a kérelem feltöltésével indul. A hatóság legtöbbször hiánypótlást is két, a helyszíni szemle mindig kötelező.

Bővebben >>>>
Jellemző hibák

Az ÉTDR rendszer a kérelem benyújtásról mindig visszaigazolást állít ki, ezt mindig ellenőrizni javasolt.

Bővebben >>>>

A meghatalmazás kiadásakor mindig érdemes tisztázni azt is, hogy az pontosan mire terjed ki és meddig tart.

Bővebben >>>>

Ha a helyi településképi rendelet településképi véleményezést ír elő, úgy annak beszerzése az eljárás megindítása előtt szükséges.

Bővebben >>>>

Ha a hatóság az engedélyt kiadja, akkor még annak véglegessé válását is meg kell várni.

Bővebben >>>>

Ha engedélyköteles munkát bejelentés alapján kezdünk meg, az szabálytalan. A legjobb esetben is le kell folytatnunk egy engedélyeztetési eljárást, és bírságot kell fizetnünk.

Bővebben >>>>

Mindig az illetékes hatóság szakmai álláspontja a mérvadó, kérdéses esetben azt szerezzük be – lehetőleg írásban!

Bővebben >>>>