Az építkezés fázisai

Ingatlan terheinek ellenőrzése

2020.06.11

A jelzálogjog és a végrehajtási jogok mellett például a szolgalmi jogoknak is lehetnek nem kívánt következményeik.

 

A terheken nem kizárólag a jelzálogjogot, végrehajtási jogot kell érteni. Az ilyen – pénzügyi következményekkel járó – terhekkel a kifizetésüket követően már nem kell foglalkoznunk, az ingatlannak azonban lehetnek olyan bejegyzett terhei is, amelyek a későbbi beruházást is érintik, így például a szolgalmi jogok, vezetékjogok.

Telki szolgalom alapján az ingatlan mindenkori birtokosa átjárás, vízellátás, vízelvezetés, pince létesítése, vezetékoszlopok elhelyezése, épület megtámasztása céljára vagy az ingatlan mindenkori birtokosa számára előnyös más hasonló célra más ingatlanát meghatározott terjedelemben használhatja, vagy követelheti, hogy a másik ingatlan birtokosa a jogosultságából egyébként folyó valamely magatartástól tartózkodjék [2013. évi V. tv. 5:160. § (1) bek.].

A telki szolgalom az ingatlanokhoz kapcsolódik, nem a tulajdonosokhoz. Tehát az „uralkodó”, illetve a „szolgáló” telek mindenkori birtokosai (pl. tulajdonos, haszonélvező, haszonbérlő) lesznek a jogosultak, illetve a kötelezettek.

Fontos tudni, hogy a szolgalmi jogok kiterjedését, az ingatlanon való elhelyezkedését a tulajdoni lapból és a térképmásolatból sem ismerhetjük meg. Mindenképpen be kell szerezni a szolgalmi jogot alapító szerződést és az ahhoz kapcsolódó vázrajzot.