Az építkezés fázisai

Helyi építési szabályzat, szabályozási terv áttanulmányozása

2020.06.11

Az építésügyi előírásoktól függ, hogy milyen építési, átalakítási, bővítési tevékenységet (nem) végezhetünk.

 

 

Amennyiben abban már biztosak vagyunk, hogy a vásárolandó épület szabályos, és valamilyen átalakítást, bővítést is szeretnék elvégezni a vásárlást követően, akkor mindenképpen fontos az ingatlanra vonatkozó építésügyi előírásokat is áttanulmányozni. A helyi építési szabályzat az építés rendjét a helyi sajátosságoknak megfelelően megállapító és biztosító települési (fővárosban a kerületi) önkormányzati rendelet [1997. évi LXXVIII. tv. 2. § 11. pont]. 

A szabályozási terv áttanulmányozása azért lényeges, mert ez is tartalmazhat építésügyi előírásokat (például kötelező fásítás), valamint ebből kiderül, hogy az adott ingatlan milyen övezetbe (területfelhasználási egységbe) tartozik. A szabályozási vonal is csak ebben a dokumentumban található meg, így állapítható meg az is, hogy a beruházását megelőzően „le kell-e adni” a telek egy részét az önkormányzat részére.

Az övezet ismeretében a helyi építési szabályzatból (HÉSZ) az adott övezetre vonatkozó előírásokat kell áttekinteni. A HÉSZ rendelkezései közül az épületek elhelyezését, bővítését leginkább befolyásoló előírások:
a) az elhelyezhető épület rendeltetése (pl. lakóépület nem létesíthető),
b) rendeltetési egység maximális száma (megengedett lakásszám), maximális épületszám (pl. telkenként csak egy lakó- és/vagy főépület),
c) épületmagasság,
d) beépítési sűrűség (beépíthetőségi mérték),
e) minimális zöldfelület mértéke (zöldfelületi mutató),
f) építési hely, beépítési mód.

Gyakran előfordul, hogy a HÉSZ és a szabályozási terv nem könnyen értelmezhető előírásokat tartalmaz, vagy éppen nem az adott övezetre szorosan vonatkozó részében találunk meg valamilyen követelményt. A HÉSZ és a szabályozási terv áttekintésére érdemes építész tervezőt felkérni. Lényeges, hogy az építésznek is alapos tájékozódást kell végeznie, mivel a HÉSZ előírásai is gyakran változnak. 

Mindenképpen kérjünk az építésztől az általa figyelembe vett HÉSZ előírásokról egy kivonatot, és ezeket a kivonatolt előírásokat mi is olvassuk át. A kivonatot érdemes összevetni az njt.hu oldalon megkereshető jogszabállyal.