Az építkezés fázisai

Építésügyi tilalmak, kötelezések ellenőrzése

2020.06.11

Az önkormányzati rendelet által rögzített tilalom vagy kötelezettség akkor is fennáll, ha a tulajdoni lapon ez nem jelenik meg.

 

Az ingatlanra vonatkozó egyéb korlátozásokat főként az Építési törvény (1997. évi LXXVIII. törvény) alapján rendelhetnek el a települési önkormányzatok. A településrendezési feladatok megvalósítása, továbbá a természeti, környezeti veszélyeztetettség megelőzése érdekében az érintett területre elrendelhető egyebek mellett változtatási vagy építési tilalom is. A változtatási tilalom alá eső területen telket alakítani, új építményt létesíteni, meglévő építményt átalakítani, bővíteni, továbbá elbontani, illetőleg más, építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött értéknövelő változtatást végrehajtani nem szabad [1997. évi LXXVIII. tv. 20-22. §].

Hogy van-e bármilyen tilalom – vagy kötelezettség – az ingatlanon, arról a tulajdoni lapból is tájékozódhatnánk, azonban sajnos sok esetben elmarad ennek feltüntetése a tulajdoni lapon. Ha azonban az önkormányzati rendelet rögzíti a tilalmat, kötelezettséget, ez akkor is fennáll, ha a tulajdoni lapon nem szerepel ennek a bejegyzése. A változtatási tilalom ez alól is kivétel, mert ezt be sem kell jegyezni az ingatlan-nyilvántartásba [1997. évi LXXVIII. tv. 20. § (6) bek.].