Az építkezés fázisai

Szerződés megkötése

2020.06.11

Mindenképpen szükség lesz ügyvédre vagy közjegyzőre.

 

Az ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződést (illetve minden más esetben, ha a szerződés tárgya ingatlan, például ajándékozási szerződés, csereszerződés) írásba kell foglalni [2013. évi V. tv. 6:215. § (2) bek.]. Ha már a jogszabály alapján lényegesnek minősített kérdéseket leírtunk, akkor már a szerződésünk érvényesen létrejött, tehát ne gondoljuk azt, hogy egy egymás közötti jegyzet alapján nem lehet tulajdonjogot követelni. 

Az érvényes szerződés azonban még nem jelenti azt, hogy az ingatlan-nyilvántartásba is bejegyzik a tulajdonjogunkat, mivel az Inytv. (az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény) számtalan követelményt támaszt a szerződésekkel kapcsolatosan. Az érvényes szerződésnek alkalmasnak kell lennie arra, hogy a földhivatal átvezesse a vevő tulajdonjogát. Ha csak érvényes szerződésünk van, de az Inytv. által megkövetelt elem hiányzik (pl. az ellenjegyzés), akkor peres úton kérhetjük, hogy a bíróság – a vételár kifizetése mellett – intézkedjen az ingatlanra a vevő tulajdonjogának bejegyzéséről.

A tulajdonjog keletkezésére, módosulására, illetve megszűnésére vonatkozó bejegyzésnek közokirat, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett magánokirat alapján van helye [1997. évi CXLI. tv. 32. § (3) bek.]. Tehát a szerződésünk elkészítéséhez mindenképpen szükségünk van ügyvédre, közjegyzőre, akinek a munkája garancia arra is, hogy az Inytv. egyéb követelményeit teljesíteni fogja a szerződés.