Az építkezés fázisai

Tulajdoni lap, térképmásolat beszerzése

2020.06.11

Más-más iratokat kell ellenőriznünk üres telek, felépítménnyel rendelkező ingatlan és lakás esetében.

 

Ha üres vagy felépítményt is tartalmazó telekről van szó, érdemes kikérni térképmásolatot is. Ez tisztázza, hogy milyen építmények vannak az ingatlanon az ingatlan-nyilvántartásban is feltüntetve. Előfordul ugyanis, hogy nem engedéllyel épül valami, vagy a térképmásolaton nem jelent meg az épület. Az eladótól érdemes elkérni az építési engedélyt, az építési engedélyezési (megvalósulási, kivitelezési) dokumentációt és a használatbavételi engedélyt is (amennyiben az eladó építtette az épületet, ezek valószínűleg rendelkezésére állnak, egyébként az építésügyi hatóságtól szerezheti be az eladó). Ez különösen fontos bankhitelből történő vásárlás esetében, mivel ha az értékbecslés során kiderül, hogy szabálytalan az épület, akkor a bank nem ad hitelt, vagy csak jelentősen csökkentett összeget. Önerős vásárlásnál is fontos tudni azt, hogy az épület szabályos-e, hiszen az esetleges építésügyi bírság vagy bontási kötelezettség a vevővel szemben fog jelentkezni, és csak átháríthatja az eladóra.

Lakás esetében a térképmásolatnak nincs gyakorlati jelentősége, hiszen a térképmásolaton kizárólag a lakóépület kontúrját láthatjuk.

Az osztatlan közös tulajdon tulajdonostársait minden esetben elővásárlási jog illeti meg, ezért ilyen esetben be kell szerezni az elővásárlási jogról lemondó nyilatkozatokat, amelyeknek a szerződés aláírásáig rendelkezésre kell állnia.

Az országos (vagyis a nem helyi), egyedileg (nem területi vagy más műemlék környezeteként) védett műemlék megvásárlása esetén a magyar államnak elővásárlási joga van az 1998. január 1-je előtt hatályos jogszabályok alapján műemlék, műemlék jellegű, városképi jelentőségű kategóriában védett ingatlanok tekintetében minden esetben, az 1998. január 1. után műemlékké nyilvánított ingatlanok, illetve védett régészeti lelőhelyek esetében pedig akkor, ha a védettségről szóló rendelet ezt tartalmazta. Az e-epites.hu oldalon tudunk tájékozódni az örökségvédelmi nyilvántartás tartalmáról.

A termőföld megvásárlásának speciális szabályai vannak, és a beépíthetősége is kizárólag a művelés alól történő kivonást követően lehetséges. A termőföldek hasznosítása, illetve különösen a művelésből való kivonása csak meghatározott szabályok szerint történhet. Éppen ezért a termőföldek más célú hasznosítása – meghatározott kivételek mellett – kizárólag hatósági engedéllyel történhet. A termőföld más célú hasznosításának – pontosabban a termelésből történő kivonásnak, a kivetté nyilvánításnak – lehetőségeire, és az engedélyezésére vonatkozó legfontosabb szabályokra vonatkozó összegezés itt érhető el: Termőföld más célú hasznosítása >>