Az építkezés fázisai

Településképi rendelet áttanulmányozása

2020.06.11

A helyi szabályozás megtilthatja például bizonyos anyagok vagy színek használatát, meghatározhatja a tető lehetséges formáját.

 

A településképi rendeletben (TKR) a jellegzetes építészeti és arculati értékeket, sajátosságokat hordozó, településkép szempontjából meghatározó területeket határozzák meg. A településképi rendeletben kell ezen túl megállapítani a helyi építészeti örökség védelmét (területi és egyedi védelmét), illetve ezek megszüntetését is. A helyi védelemmel érintett területet, illetve a településkép szempontjából meghatározó területet a településképi arculati kézikönyv alapján kell meghatározni [314/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 22. §].

Az építési tevékenységeknél betartandó településképi követelményeket is a településképi rendelet határozza meg. A településképi követelmények közvetlenül az épületre vonatkozó előírásokat tartalmaznak, amelyeket egy átalakítás, bővítés esetében be kell tartani. Például a TKR megtilthatja bizonyos anyagok, felületképző anyagok vagy színek használatát az építkezések során, vagy éppen meghatározhatja a tető formáját, dőlésszögét.