Az építkezés fázisai

A közel nulla követelményeknek nem megfelelő építkezések másfél év haladékot kaptak

2021.01.01 | Szerző: Kurucz Regina

2014 óta lehetett tudni, hogy 2021-től már csak közel nulla energiaigényű épület kaphat használatbavételi engedélyt, függetlenül az épület tulajdonosától, használójától, és az építési engedély iránti kérelem beadásának időpontjától. Sajnálatos módon még a legutóbbi időben is születettek olyan épülettervek, amelyek ezt nem vették figyelembe. Voltak olyan beruházások, amelyek az engedély kiadása vagy az egyszerű bejelentés időpontjában megfeleltek ugyan az energetikai követelménynek, de 2020-ig nem sikerült megszerezni a használatbavételhez szükséges hatósági döntést. A közel nulla energiaigényű (KNE) épületekre vonatkozó követelményt nem teljesítő új épületek először – 2021. január 6-tól hatályosan - fél év haladékot kaptak, majd 2021. márciusban a határnapot további egy évvel eltolták. Így az építtetők 2022. június 30. napjáig még megszerezhetik a használatbavételi engedélyt, tudomásulvételt vagy hatósági bizonyítványt.


Magyar Közlöny: 2020. évi 294. szám, 2021. évi 39. szám
Érintett jogszabály: 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet, 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet, 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet
Módosító jogszabály: 701/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet, 57/2020. (XII. 29.) ITM rendelet
Hatályos: 2020. december 30., 2021. január 6.

Nem volt váratlan az energetikai követelmények szigorodása


A 20/2014. (III. 7.) BM rendelet - az épületek energiahatékonyságáról szóló, 2010. május 19-i 2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján - több lépcsőben szigorított a hőátbocsátási és energiahatékonysági követelményeken. Az öt fokozatban elért szigorítás utolsó előtti fázisa 2019. január 1-én lépett hatályba. A negyedik fokozat lényege, hogy az építési tevékenységgel érintett, hatóságok használatára szánt vagy ezek tulajdonában álló épületeknek – mint a zöld építés példamutató előfutárai – már a közel nulla energiaigény követelményeinek kellett megfelelnie.

Az ötödik fokozat 2021. január 1-jétől érvényesül, tehát ezután már csak a közel nulla energiaigényű épület kaphatott volna használatbavételi engedélyt – függetlenül az épület tulajdonosától, használójától, az építési engedély beadásának dátumától. A közel nulla energiaigényű épület fogalmát a 39/2015. (IX. 14.) MvM rendelet pontosította; a fogalom itt elérhető.

A közel nulla energiaigényű (KNE) épületre vonatkozó 6 fő követelménycsoport a vonatkozó rendeletben több helyen elszórva található meg, ami megnehezíti azt, hogy egységben lássuk az új előírásokat. Az átláthatóság kedvéért az itt elérhető tájékoztatónkban összefoglaltuk az új épületre vonatkozó követelményeket.

Látható, hogy öt éve mind a tervezők, mind a kivitelezők, mind a beruházók ismerhették, hogy a szigorúbb követelményeknek 2021-től már meg kell felelnie az épületnek. Ettől függetlenül jelentős számú építkezés van, amelyek megkockáztatták, hogy a határidő előtti utolsó évben szereznek nem közel nulla energiaigénynek megfelelő energetikai minőségben használatbavételt.

Sajnos találkozhatuk olyan beruházásokkal is, amelyeknél a 2018-2019-es terveknél még nem vették figyelembe a közel nulla energiaigény követelményeit, figyelmetlenségből, vagy hibás szakmai döntések következtében. Sok beruházás esetében az építkezés szereplőitől független körülmény (például a koronavírus, vagy éppen az utóbbi pár évben felmerült munkaerőhiány vagy a nyersanyagárak emelkedése) miatt nem sikerült időben befejezni a kivitelezést. 

A jogalkotó úgy érezte, hogy ezek a beruházások – függetlenül attól, hogy a közel nulla energiaigény követelmények nem teljesítésének mi az oka – segítségre szorulnak, még akkor is, ha ezzel az energiahatékonysági cél sérül.

2022. június 30-ig még megszerezhetők a használatbavételi engedélyek


Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 2020. december 30-i hatállyal módosította az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletet. A TNM rendelet szerint új épület létesítése során a 2020. december 31-e után minden használatbavételre kerülő épületnek meg kell felelnie a 6. mellékletben foglalt követelményeknek (vagyis a közel nulla energiaigény követelményeinek). Ez az előírás egészült ki azzal, hogy ha az építészeti-műszaki dokumentáció alapján az épület kialakítása nem közel nulla vagy annál kedvezőbb energiaigényű, és a használatbavételre 2020. december 31-ét követően kerül sor, akkor a TNM rendelet 6. mellékletében foglalt követelményeknek csak 2022. június 30. utáni használatbavétel esetén kell megfelelni [57/2020. (XII. 29.) ITM rend. 4. § (1) bek.; 7/2006. (V. 24.) TNM rend. 6. § (2) bek. a) pont; 7/2006. (V. 24.) TNM rend. 6/B. §].

Fontos felhívni arra a figyelmet, hogy a felújítások, bővítések vonatkozásában nincs változás, tehát ezen építési tevékenységek tekintetében a szigorúbb, de a közel nulla energiaigény követelményeinél némileg megengedőbb energetikai követelményeket kell már betartani.


 

Az Eljárási kódex pár nap csúszással veszi át az enyhített követelményrendszert


Az Eljárási kódexben (312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet) ugyanis csak 2021. január 6-ától lett hatályos az az előírás, amely szerint ha az építészeti-műszaki dokumentáció alapján az épület kialakítása nem közel nulla vagy annál kedvezőbb energiaigényű, akkor ezen épületeknél – 2020. december 31. helyett – az első módosítás szerint 2021. június 30. napja utáni használatbavétel esetén kellett megfelelnie a közel nulla követelményeinek [312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 77/E. § (1) bek.; 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 40. § (3) bek. d) pont; 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 40. § (5) bek. b) pont; 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 54. § (6) bek. d) pont; 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 19. § (4) bekezdés i) pont ib) alpont; 701/2020. (XII. 29.) Korm. rend. 2. §].

Az építtetők érdekében remélhetőleg a hatóságok 2021. január első hetében nem döntöttek olyan építkezések ügyében, amelyek nem teljesítik a közel nulla követelményeit. A 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet és az Eljárási kódex módosításának eltérő hatályba lépése miatt ugyanis a hatóságoknak 2021. január 4-én vagy 5-én el kellene utasítania a közel nulla követelményeknek nem megfelelő épületek használatbavételi engedély iránti kérelmét.

A határnap második módosítása szerint 2022. június 30. napja utáni használatbavétel esetén kell megfelelni a közel nulla követelménynek. Erről részletesen ebben a cikkben írtunk  [312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 77/E. § (1) bek.; 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 40. § (3) bek. d) pont; 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 40. § (5) bek. b) pont; 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 54. § (6) bek. d) pont; 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 19. § (4) bekezdés i) pont ib) alpont; 114/2021. (III. 10.) Korm. rend. 1. § (1) bek.].

A KNE követelmények határidejének meghosszabbítását a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, ezért azok az építtetők is megkaphatják a használatbavételi engedélyt, tudomásulvételt, akik már 2020-ban beadták a kérelmüket, de az épület nem felel meg a hatályos energetikai követelményeknek [312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 77/E. § (2) bek.].

Az egyszerű bejelentéses lakóépületek hatósági bizonyítványaira is vonatkozik az enyhítés


A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet (Egyszerű bejelentési rendelet) szerint az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének, bővítésének megtörténtét – nem használatbavételi engedély vagy tudomásulvétel, hanem – az építésfelügyeleti hatóság által kiállított hatósági bizonyítvány igazolja. Az építtetőnek a hatósági bizonyítvány iránti kérelem benyújtásakor mellékelni kell az energetikai tanúsítványt [155/2016. (VI. 13.) Korm. rend. 6. § (1)-(2) bek.].

Az Egyszerű bejelentési rendeletben nem találunk az Eljárási kódexhez hasonló átmeneti rendelkezést, de ettől független az építésfelügyeleti hatóságnak figyelembe kell vennie a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet új rendelkezését. Ráadásul a hatósági bizonyítványoknál már 2020. december 30-ától él az energetikai követelmények enyhítése.

Lényeges, hogy ha lakóépület bővítéséről van szó, akkor 2021 januárjától változatlanul kötelező betartani a szigorúbb energetikai követelményeket, amik azonban megengedőbbek, mint a közel nulla energiaigényű épületre vonatkozó előírások. A bővítésre vonatkozó követelményeket lásd: Energetikai követelmények bővítés esetén

 

Építkezési fázis:

6. Energia és komfort

Tartsa naprakészen saját listáit, dokumentumait!
JELENTKEZZEN BE, illetve REGISZTRÁLJON!
Tennivalók listája

Érdemes már a tervezés elején, a koncepcióterv fázisában elvégeztetni a számítást az építész, az épületgépész és az elektromos tervező bevonásával.

Bővebben >>>>

Érdemes több változatot is végiggondolni.

Bővebben >>>>

A légzárásra is figyelni kell.

Bővebben >>>>

Meglepően sok energiát meg lehet takarítani külső árnyékolókkal.

Bővebben >>>>

Az ablakokon át a lakásba érkező hőenergiát is hasznosítani lehet.

Bővebben >>>>

Az energiaforrások mellett a karbantartási igény és egyéb szempontok is fontosak.

Bővebben >>>>

Rendelet írja elő, hogy mit kötelező szabályozni.

Bővebben >>>>

Gondoljuk a karbantartásra és a fertőzésmentességre is.

Bővebben >>>>

A levegőbevezetést is lehet célszerűen szabályozni.

Bővebben >>>>

Ma már kötelező megvizsgálni az alternatív rendszerek alkalmazásának lehetőségét.

Bővebben >>>>

Takarékoskodhatunk, ha nem (csak) a vezetés vízzel öntözzük a kertet.

Bővebben >>>>

Gondoljuk át, mi az útjuk a különböző hulladékoknak.

Bővebben >>>>

Így találhatjuk meg hatékonyan az újabb megtakarítási lehetőségeket.

Bővebben >>>>

Ne csak az autó(k), hanem a kerékpárok tárolására is gondoljunk.

Bővebben >>>>

A beépített szerkezetek, padlók, bútorlapok, festékek és lakkok kipárolgása is gondot okozhat.

Bővebben >>>>

Az ivóvíz a vezetékben szennyeződhet, akár ólommal vagy arzénnal is.

Bővebben >>>>

Lehetőleg ne legyen olyan helyiségünk, amibe nem juthat napfény.

Bővebben >>>>

Ma már egy helyiségben általában legalább két-háromféle különböző megvilágítást használunk.

Bővebben >>>>

Sok múlik az egyéni igényeken.

Bővebben >>>>

Minél többet fogunk otthon dolgozni, tanulni, pihenni, annál fontosabb ez a szempont.

Bővebben >>>>

Törekedjünk az egészségre ártalmatlan anyagok használatára.

Bővebben >>>>

Bizonyítottan jó hatásuk van a beltéri növényeknek, természetes textúráknak.

Bővebben >>>>

Érdemes átgondolni a különböző otthoni tevékenységek helyigényét és atmoszféráját.

Bővebben >>>>

Amikor új otthonba költözünk, új lakóközösségbe is érkezünk

Bővebben >>>>

Ha fontos a garancia az átlag feletti minőségre...

Bővebben >>>>

A kivitelezési költségek mellett az üzemeltetési költségeket is vegyük figyelembe.

Bővebben >>>>
Letölthető dokumentumok

Az Építésijog.hu portál szerzői összegyűjtötték az épületenergetika területéhez kapcsolódó, a szakmai gyakorlatban már felmerült legfontosabb kérdéseket ("Gyakran Ismételt Kérdések" = GYIK), és hatályos jogszabályok – illetve saját szakmai mérlegelésük – alapján választ adnak ezekre.

Bővebben >>>>
Jellemző hibák

A csapvíz ólomtartalma meghaladta a megengedett határértéket.

Bővebben >>>>

A szerelvényből kémiai szennyezők oldódtak ki.

Bővebben >>>>

A fertőzés miatt egy egész városrész vize egy hétig ihatatlan volt.

Bővebben >>>>

A kivitelező ilyen kérdésben ne döntsön a tervező vagy a műszaki ellenőr nélkül.

Bővebben >>>>

Előre gondoljuk át, hogy lehet-e több szobára szükségünk.

Bővebben >>>>