Az építkezés fázisai

Nem lehet szakszerű az energetikai tanúsítvány, ha a tanúsító nem megy ki a helyszínre

2023.05.11

Egyre több a nem szakszerűen elkészített energetikai tanúsítvány - ilyenkor a tanúsító például nem végez helyszíni bejárást, vagy az általa készített tanúsítvány nem tükrözi a valóságnak megfelelő állapotokat. Az epitesijog.hu portál összegyűjtött néhány szempontot: hogyan kell, illetve miért fontos szakszerű energetikai tanúsítványt készíteni? 

 

 

Mint az epitesijog.hu cikke felhívja a figyelmet, az energetikai tanúsítvány igazoló okirat, amely az épületnek vagy önálló rendeltetési egységnek jogszabályban meghatározott számítási módszerrel meghatározott energetikai teljesítőképességét tartalmazza [1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 20. pont].

 

Energetikai besorolások

Az épületeket és önálló rendeltetési egységeket a 12 energetikai osztály egyikébe sorolják. 2016. január 1 óta az energetikai osztály jelölése két betűs [176/2008. (VI. 30.) Korm. rend. 3. melléklet].

 

 

 • AA++ Minimális energiaigényű
 • AA+ Kiemelkedően nagy energiahatékonyságú
 • AA Közel nulla energiaigényre vonatkozó követelménynél jobb
 • BB Közel nulla energiaigényre vonatkozó követelményeknek megfelelő
 • CC Korszerű
 • DD Korszerűt megközelítő
 • EE Átlagosnál jobb
 • FF Átlagos
 • GG Átlagost megközelítő
 • HH Gyenge
 • II Rossz
 • JJ Kiemelkedően rossz

Fontos, hogy 2021. január 1-től a BB (Közel nulla energiaigényre vonatkozó követelményeknek megfelelő) kategória abban az esetben adható meg, ha az épület energiaigényét az összesített energetikai jellemző méretezett értékéhez viszonyítva legalább 25%-os mennyiségben olyan megújuló energiaforrásból biztosítják, amely az épületben keletkezik, az ingatlanról származik, a közelben előállított vagy az országos hálózatból vett elektromos áram összetevője.

Abban az esetben, ha a kötelező alternatív rendszerek vizsgálata szerint a műszaki, gazdasági feltételek a minimális megújuló energia részarány teljesítésére nem adottak, a minimális megújuló energiára vonatkozó követelmény megnövelt energiahatékonysággal is teljesíthető. Ez a szerkezetekre előírt általános energetikai követelményeknél szigorúbban hőszigetelt épületet eredményez, akár megújuló energia nélkül. A követelményekről bővebben ide kattintva olvashat [7/2006. (V. 24.) TNM rend. 6. melléklet].

„AA” vagy annál jobb besorolás csak részletes számítási módszerrel vagy dinamikus szimulációval alátámasztott módon adható [176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 3. melléklet].

Elmondható tehát, hogy az energetikai számításra/tanúsításra vonatkozó jogszabályok az összesített energetikai jellemző arányán felül további feltételekhez kötik az egyes energetikai osztályok elérését.

 

Ezért fontos, hogy a tanúsítás helyszíni felmérés alapján történjen

Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló rendelet hiányosnak tűnhet abból a szempontból, hogy nem tartalmaz előírást a helyszíni szemle lefolytatásának kötelezőségére. Mindazonáltal a szövegezésből egyértelműen kiderül, hogy a helyszíni szemle része kell, hogy legyen az energetikai tanúsításnak és anélkül a tanúsítvány nem készíthető el szakszerűen [176/2008. (VI. 30.) Korm. rend. 3. melléklet].

 

A fotódokumentáció követelményei

Az alátámasztó munkarésznek kötelező tartalmi része

a helyszínen készített fotódokumentáció melléklet

[176/2008. (VI. 30.) Korm. rend. 2. melléklet].

A fotók vonatkozásában az alábbi előírások olvashatóak:

A számítással végzett tanúsítás esetén legalább 1200x1600 pixel felbontású éles, értelmezhető, nappali fényben, a tanúsítás tárgyáról készült fotók:

 1. egész épület tanúsítása esetében minden homlokzatról egy fotó;
 2. több lakásos épületben lévő különálló lakás önálló rendeltetési egység tanúsítása esetében azt kívülről ábrázoló fotó, kivéve tetőtér beépítését;
 3. jellemző hőleadót és annak szabályozását ábrázoló fotó;
 4. jellemző ablak fotója;
 5. egész épület tanúsítása esetén távfűtéssel ellátott épületek kivételével a hőtermelő és hőtároló vagy más ilyen funkciót ellátó berendezés valóságban beépített helyzetet ábrázoló fotó;
 6. megújuló energiájú gépészet (pl. napkollektor, fotovillamos áramfejlesztő) alkalmazása esetén azok fotója;
 7. belsőoldali hőszigetelés alkalmazása esetén egy ablak belső ablakkávájának és könyöklőjének, -valamint a belső falfödém csatlakozásának fotója.

Értelmezhetjük úgy is, hogy a megrendelő is el tudja készíteni e fotókat, azonban - mint arra az epitesijog.hu szerzője írja - vélhetően nem ez volt a jogalkotó szándéka, hiszen a laikus tulajdonos nem tudja egyértelműen beazonosítani, hogy miről kötelező fényképet készíteni. 

 

A korszerűsítési javaslatok követelményei

A tanúsítvány javaslatot tartalmaz az épület vagy önálló rendeltetési egység energiahatékonyságának költségoptimalizált szintjére vagy költséghatékony növelésére, kivéve, ha az épület vagy az önálló rendeltetési egység energiahatékonyságának költséghatékony növelésére nincs ésszerű lehetőség a Rend.-ben meghatározott követelményekhez képest [176/2008. (VI. 30.) Korm. rend. 6. § (4) bek.].

A 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. melléklete szerint: „a helyszíni szemle alapján a tanúsító megállapítja, hogy az adott épület(rész) primer energiafogyasztásának csökkentésére milyen ésszerű lehetőség kínálkozik.”

Fenti jogszabályhelyek alapján egyértelmű, hogy a korszerűsítési javaslatok megadása érdekében helyszíni bejárást kell tartani.

 

Az építtetőre és tulajdonosra vonatkozó előírások

A 176/2008. Korm. rendelet az alábbi előírást tartalmazza: „Az építtető, illetve a tulajdonos biztosítja a tanúsítás elvégzéséhez szükséges dokumentumokat, számlákat, a szükség szerinti mérések, ellenőrzések elvégzésének helyszíni feltételeit és a szükséges mértékű közreműködést.” [176/2008. (VI. 30.) Korm. rend. 4. § (5) bek].

A kormányrendelet tehát építtetőre, tulajdonosra vonatkozóan meghatározza, hogy az ingatlan felméréséhez szükséges helyszíni szemle feltételeit biztosítania kell.

Nehezen képzelhető el, hogy a jogalkotó úgy kötelezte az építtetőt, tulajdonost a helyszíni szemle lehetővé tételére, hogy magát a helyszíni szemlét nem várta el a tanúsítástól - vonja le a következtetést a cikk. 

 

Előírások új épület építése esetén

Új épület építése esetén az energetikai tanúsítást a kivitelezési dokumentáció és az építési napló részét képező felelős műszaki vezetői nyilatkozat alapján kell végezni, ha a felelős műszaki vezető igazolja, hogy az épület a kivitelezési dokumentáció és a hozzá tartozó energetikai számításban figyelembe vett méreteknek, adatoknak és anyagjellemzőnek megfelelően valósult meg és a tervezett műszaki jellemzőjű épülettechnikai berendezéseket szerelték be.

Tehát új épület használatbavétele esetén a kivitelezési dokumentáció és a felelős műszaki vezetői nyilatkozat alapján kell végezni a tanúsítást. A valóságban azonban

a megvalósult épület hőszigetelése, szerkezetei, és épülettechnikai rendszere is eltérhet a tervdokumentációban rögzített tartalomtól.

Egyes esetekben a tervdokumentáció műszaki tartalmában is ellentmondások találhatóak. Ezen ellentmondások feloszlatásában fontos szerepet játszik a helyszíni szemle szakszerű lefolytatása [176/2008. (VI. 30.) Korm. rend. 5. § (1) bek].

 

Forrás és további információk: epitesijog.hu 

 

Építkezési fázis:

6. Energia és komfort

Tartsa naprakészen saját listáit, dokumentumait!
JELENTKEZZEN BE, illetve REGISZTRÁLJON!
Tennivalók listája

Érdemes már a tervezés elején, a koncepcióterv fázisában elvégeztetni a számítást az építész, az épületgépész és az elektromos tervező bevonásával.

Bővebben >>>>

Érdemes több változatot is végiggondolni.

Bővebben >>>>

A légzárásra is figyelni kell.

Bővebben >>>>

Meglepően sok energiát meg lehet takarítani külső árnyékolókkal.

Bővebben >>>>

Az ablakokon át a lakásba érkező hőenergiát is hasznosítani lehet.

Bővebben >>>>

Az energiaforrások mellett a karbantartási igény és egyéb szempontok is fontosak.

Bővebben >>>>

Rendelet írja elő, hogy mit kötelező szabályozni.

Bővebben >>>>

Gondoljuk a karbantartásra és a fertőzésmentességre is.

Bővebben >>>>

A levegőbevezetést is lehet célszerűen szabályozni.

Bővebben >>>>

Ma már kötelező megvizsgálni az alternatív rendszerek alkalmazásának lehetőségét.

Bővebben >>>>

Takarékoskodhatunk, ha nem (csak) a vezetés vízzel öntözzük a kertet.

Bővebben >>>>

Gondoljuk át, mi az útjuk a különböző hulladékoknak.

Bővebben >>>>

Így találhatjuk meg hatékonyan az újabb megtakarítási lehetőségeket.

Bővebben >>>>

Ne csak az autó(k), hanem a kerékpárok tárolására is gondoljunk.

Bővebben >>>>

A beépített szerkezetek, padlók, bútorlapok, festékek és lakkok kipárolgása is gondot okozhat.

Bővebben >>>>

Az ivóvíz a vezetékben szennyeződhet, akár ólommal vagy arzénnal is.

Bővebben >>>>

Lehetőleg ne legyen olyan helyiségünk, amibe nem juthat napfény.

Bővebben >>>>

Ma már egy helyiségben általában legalább két-háromféle különböző megvilágítást használunk.

Bővebben >>>>

Sok múlik az egyéni igényeken.

Bővebben >>>>

Minél többet fogunk otthon dolgozni, tanulni, pihenni, annál fontosabb ez a szempont.

Bővebben >>>>

Törekedjünk az egészségre ártalmatlan anyagok használatára.

Bővebben >>>>

Bizonyítottan jó hatásuk van a beltéri növényeknek, természetes textúráknak.

Bővebben >>>>

Érdemes átgondolni a különböző otthoni tevékenységek helyigényét és atmoszféráját.

Bővebben >>>>

Amikor új otthonba költözünk, új lakóközösségbe is érkezünk

Bővebben >>>>

Ha fontos a garancia az átlag feletti minőségre...

Bővebben >>>>

A kivitelezési költségek mellett az üzemeltetési költségeket is vegyük figyelembe.

Bővebben >>>>
Letölthető dokumentumok

Az Építésijog.hu portál szerzői összegyűjtötték az épületenergetika területéhez kapcsolódó, a szakmai gyakorlatban már felmerült legfontosabb kérdéseket ("Gyakran Ismételt Kérdések" = GYIK), és hatályos jogszabályok – illetve saját szakmai mérlegelésük – alapján választ adnak ezekre.

Bővebben >>>>
Jellemző hibák

A csapvíz ólomtartalma meghaladta a megengedett határértéket.

Bővebben >>>>

A szerelvényből kémiai szennyezők oldódtak ki.

Bővebben >>>>

A fertőzés miatt egy egész városrész vize egy hétig ihatatlan volt.

Bővebben >>>>

A kivitelező ilyen kérdésben ne döntsön a tervező vagy a műszaki ellenőr nélkül.

Bővebben >>>>

Előre gondoljuk át, hogy lehet-e több szobára szükségünk.

Bővebben >>>>