Az építkezés fázisai

2021. január 1-jétől jelentősen változtak az egyszerű bejelentésre vonatkozó előírások

2021.01.10 | Szerző: Dr. Jámbor Attila


Az egyszerű bejelentés szabályrendszere a bevezetése óta eltelt öt évben már kilencedik alkalommal alakult át. A 2016-2017. évek voltak a változások tekintetében a legintenzívebbek, és tavaly nem is történt érdemi módosítás. A 2021. év azonban már újra változásokkal indul, amelyet egy 2020. december 29-i jogszabály tartalmaz. Lényeges, hogy az Egyszerű bejelentési rendelet (155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet) minden egyes egyszerű bejelentésre vonatkozó változásait nem szabad összekeverni a kizárólag a 2020. december 30-ától a kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséig alkalmazandó előírásokkal.
 


Magyar Közlöny: 2020. évi 294. szám
Érintett jogszabály: 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet
Új jogszabály: 700/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet
Hatályos: 2021. január 1.

 

Koronavírus miatti veszélyhelyzeti rendelkezések: 687/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet


A SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 2020. november 4-étől veszélyhelyzetet hirdettek ki. A 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt az otthonteremtés segítése, valamint a koronavírus-világjárvány negatív gazdasági következményeinek csökkentése, a nemzetgazdaság stabilitásának biztosítása, új munkahelyek megvédése és új munkahelyek megteremtése céljából a Kormány jelentősen bővítette azon építési tevékenységek körét, amelyet egyszerű bejelentéssel lehet megvalósítani [687/2020. (XII. 29.) Korm. rend. 1. §].

A veszélyhelyzeti építésügyi rendelkezéseket a 687/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet tartalmazza, amely 2020. december 30. napján lépett hatályba [687/2020. (XII. 29.) Korm. rend. 2. § (1) bek.].

Az új jogszabály rendelkezéseit a 2020. december 30-át követően indult ügyekben kell alkalmazni, ezért, ha egy építtető a már korábban megkezdett beruházásában lépi át az egyszerű bejelentés alapterületi határait, az még szabálytalan építési tevékenységnek minősül [687/2020. (XII. 29.) Korm. rend. 4. §].  

Az egyszerű bejelentésre vonatkozó, a koronavírus világjárvány miatt elrendelt veszélyhelyzet időtartama alatt eltérő szabályokat kell alkalmazni. A kizárólag a 2020. december 30-a és a veszélyhelyzet megszűnése közötti időtartam alatt alkalmazandó rendelkezéseket az alábbi tájékoztatók elolvasásával ismerheti meg:

2021-ben a cégek már 1000 négyzetméteres, hat lakásos épületet is építhetnek egyszerű bejelentéssel

- A 300 és 1000 négyzetméter közötti, egyszerű bejelentéses lakóépületekre vonatkozó szigorúbb előírások

- A nagyobb lakóépületeknél (is) kötelező a kivitelezési dokumentáció

- Szigorodott az egyszerű bejelentési dokumentációtól való eltérés dokumentálása
 

Az egyszerű bejelentés általános szabályainak módosításai: a 700/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet


A Kormány egy tipikus salátarendeletben helyezte el az egyszerű bejelentés 2021-től alkalmazandó előírásait. Az egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 700/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendeletet (Egyszerű bejelentési rendelet) is módosította. Az Egyszerű bejelentési rendelet 2021 januári változásairól az Építésijog.hu az alábbi tájékoztatókat tette közzé:

- A szomszédok már tájékozódhatnak az egyszerű bejelentésű épületekről is  

- 2021 januárjától új szabályok alapján adják ki a lakóházak hatósági bizonyítványát 

Az Építésijog.hu oldalon elérhető a 2021. január 1. napját követően egyszerű bejelentéssel végzett beruházásokra vonatkozó valamennyi előírás egy összefoglaló cikkben. Az alábbi tájékoztató az egyszerű bejelentés benyújtását követően a kivitelezés befejezése után beszerzendő hatósági bizonyítványig átkalauzolja az építtetőket a vonatkozó jogszabályi előírásokon:

Lakóépület építésének egyszerű bejelentése (2021-01-01 napjától)

 

A salátarendelet több fontos építésügyi jogszabályt is módosított


A 700/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet az alábbi jogszabályokat módosította (a jogszabály elnevezése után az Építésijog.hu oldalon megtalálható, a változásokról szóló tájékoztató címét és a cikk linkjét tüntettük fel):

1. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK)

-  Növekvő beépítési paraméterek az OTÉK 2021. januárjától hatályos szövegében

-  2021-től négy lakás felett, lakásonként 1,5 parkolót kell biztosítani

2. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (Kivitelezési kódex)

3. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (Eljárási kódex)

Megszűnt az ütemezés miatti engedélymódosítás. Nem minden előtető építhető engedély nélkül

- Negatív településképi vélemény esetében is kaphatunk építési engedélyt

- Jogszerűen pótolható a hiányzó fővállalkozó kivitelezői nyilatkozat

- A lejárt hatályú engedéllyel rendelkező építményekre már csak új építési engedélyt lehet kérni


4. Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet


 


 

Építkezési fázis:

3. Bejelentés, engedélyezés

Tartsa naprakészen saját listáit, dokumentumait!
JELENTKEZZEN BE, illetve REGISZTRÁLJON!
Tennivalók listája

Ettől függ az is, hogy milyen részletezettségű tervdokumentációt kell megrendelnünk a tervezőtől.

Bővebben >>>>

Nem minden épület építhető egyszerű bejelentés alapján, még akkor sem, ha lakás céljára épül.

Bővebben >>>>

A folyamat a dokumentáció feltöltésével kezdődik. Az illetékes hatóság legalább egy alkalommal – valamilyen módon – ellenőrizni fogja az építkezést.

Bővebben >>>>

Be kell szerezni a településképi véleményt, az engedély kötelező mellékleteit, valamint az előzetes szakhatósági állásfoglalásokat.

Bővebben >>>>

A folyamat a kérelem feltöltésével indul. A hatóság legtöbbször hiánypótlást is két, a helyszíni szemle mindig kötelező.

Bővebben >>>>
Jellemző hibák

Az ÉTDR rendszer a kérelem benyújtásról mindig visszaigazolást állít ki, ezt mindig ellenőrizni javasolt.

Bővebben >>>>

A meghatalmazás kiadásakor mindig érdemes tisztázni azt is, hogy az pontosan mire terjed ki és meddig tart.

Bővebben >>>>

Ha a helyi településképi rendelet településképi véleményezést ír elő, úgy annak beszerzése az eljárás megindítása előtt szükséges.

Bővebben >>>>

Ha a hatóság az engedélyt kiadja, akkor még annak véglegessé válását is meg kell várni.

Bővebben >>>>

Ha engedélyköteles munkát bejelentés alapján kezdünk meg, az szabálytalan. A legjobb esetben is le kell folytatnunk egy engedélyeztetési eljárást, és bírságot kell fizetnünk.

Bővebben >>>>

Mindig az illetékes hatóság szakmai álláspontja a mérvadó, kérdéses esetben azt szerezzük be – lehetőleg írásban!

Bővebben >>>>