Az építkezés fázisai

Előkészítés – építési engedély esetén

2020.12.21

Be kell szerezni a településképi véleményt, az engedély kötelező mellékleteit, valamint az előzetes szakhatósági állásfoglalásokat.

 

Településképi vélemény beszerzése 

Az ÉTDR segítségével az építés helye szerinti önkormányzat főépítészétől (polgármestertől) kell megkérni, feltéve, ha ez a település helyi rendelete (településképi rendelet, TKR) szerint szükséges. Ha kötelező, de nincs településképi véleményünk, akkor nem is érdemes beadni az engedély iránti kérelmet.

 

Az engedély kötelező mellékleteinek beszerzése, feltöltése

Az ÉTDR tárhelyre az alábbi dokumentumokat kell feltölteni: építész-műszaki dokumentáció, eljárási illeték megfizetését igazoló dokumentum, településképi vélemény

 

Előzetes szakhatósági állásfoglalások beszerzése

A tervek egyik neuralgikus pontja szokott lenni, hogy megfelelnek-e a szakhatósági követelményeknek. Annak érdekében, hogy ne az engedélyezési eljárásban vegye el ez az időt, és hogy időben értesüljünk a szakhatóságok elvárásairól, még a kérelem benyújtását megelőzően beszerezhetjük a szakhatóságok előzetes állásfoglalását.

 

A dokumentumok ellenőrzése

Az ún. feltöltő tárhelyen ellenőrizni kell, hogy minden szükséges dokumentáció rendelkezésre áll-e. 

Különösen az alábbiak meglétét ellenőrizzük:
- engedélyezési terv,
- illeték befizetését igazoló dokumentum (pl. átutalási bizonylat),
- meghatalmazás (amennyiben más jár el helyettünk),
- pozitív településképi vélemény (csak akkor hiányozhat, ha az adott településen nem kötelező),
- előzetes szakhatósági állásfoglalások (ha beszereztük).