Az építkezés fázisai

Pozitív településképi vélemény hiánya miatt be se adták az engedély iránti kérelmet

2020.12.21

Ha a helyi településképi rendelet településképi véleményezést ír elő, úgy annak beszerzése az eljárás megindítása előtt szükséges.

 

Amennyiben az építéssel érintett telek fekvése szerinti településen a hatályos jogszabály (településképi rendelet) településképi véleményezést ír elő, úgy annak beszerzése az eljárás megindítása előtt szükséges. A településképi vélemény a kérelemmel együtt nyújtandó be, hiánya esetében a hatóság a kérelmet visszautasíthatja. 

Ha azonban van településképi vélemény, csak az nem javasolja engedélyezésre a tervet (negatív a vélemény), attól még bírósági eljárás keretében az építési engedély megszerezhető. A hatóság ugyanis köteles ebben az esetben elutasítani az építési engedély iránti kérelmet, de a döntéssel szembeni keresettel, és a bírság által lefolytatott bizonyítási eljárás eredményeképpen még kaphatunk építési engedélyt.