Az építkezés fázisai

A szomszéd most már tudomást szerezhet a tervezett építkezésről – de csak ha nagyon szemfüles

2021.03.04

Az egyszerű bejelentés bevezetésének – azaz az építési engedélyezési eljárás kiiktatásának családiház-építések esetén – egyik következménye az volt, hogy megszűnt a szomszédok kötelező értesítése a tervezett projektről, és így a szomszéd akkor szembesült ezzel, amikor saját szemével látta, hogy már fizikailag is elkezdődtek a munkálatok. Az építtető számára ez a helyzet kellemesnek tűnhet: nem kell huzakodni a szomszédokkal, az esetleges kifogásaikat egyszerűen figyelmen kívül lehet hagyni. Ennek aztán az a következménye, hogy a szomszéd számára gyakorlatilag nem maradt más lehetőség a kifogások jelzésére, csak a jogi eljárás. Holott a korábbi tapasztalatok azt mutatták, hogy bizonyos egyeztetési kényszer esetén a későbbi konfliktusokat fájdalommentesen meg lehetett előzni – a jogi útra terelt nézeteltérés viszont alaposan megronthatja a viszonyt azzal az emberrel, aki esetleg évtizedeken át a szomszédunk lesz…

 

 

2021 elejétől mindebben bekövetkezett egy kis változás – bár az az alaphelyzet továbbra is fennáll, hogy a szomszédnak nincs lehetősége „ügyfélként belépni” egy hatósági eljárásba. (Hiszen az egyszerű bejelentés nem is hatósági eljárás.) Magyarán: a szomszédok nem – még a közvetlenül határos ingatlanok tulajdonosai sem – értesülnek hivatalosan az egyszerű bejelentés megtörténtéről.

A változás csupán annyi, hogy

2021. január 1-jétől az ÉTDR általános tájékoztatási felületén bárki megnézheti a beruházás főbb adatait, valamint a tervezett beruházás Egyszerű bejelentési rendelet szerinti részletezettségű helyszínrajzát és homlokzati tervét (vagy látványtervét).

(Az új rendelkezés tartalmáról az Építésijog.hu portál cikkében található részletesebb információ.)

A kellően szemfüles szomszéd oly módon juthat hozzá az adatokhoz, hogy a https://www.e-epites.hu/etdr oldalon az „Általános tájékoztatási felület, ügyek nyilvános adatai” feliratú almenüre kattint. A megjelenő aloldalon a település megadásával, valamint az egyszerű bejelentés feltételezett időpontjának megadásával lehet az építkezésről információkat szerezni.

Hozzá kell tenni: az egyszerű bejelentési dokumentációtól elég tág körben el lehet térni, így nem biztos, hogy az ÉTDR-ben megjelent épület fog megvalósulni…

És persze az is nagy kérdés, hogy ugyan miért is böngészné valaki az ÉTDR-t akkor, amikor még nem tud a tervezett építkezésről. Igaz, ha a szomszédos üres telken egyszer csak megjelenik egy – vagy több – szemlátomást tulajdonosként viselkedő ismeretlen, akkor az elindíthatja a kutakodási folyamatot. 

Az építtető szempontjából azonban továbbra is az a helyes magatartás, ha elébe megy a lehetséges konfliktusoknak, és – jogszabályi kötelezettségtől függetlenül – saját maga tájékoztatja a szomszédokat. Ha ily módon gondoskodunk a szomszédok lelki nyugalmáról, az hosszabb távon nagyon is kifizetődő lehet.


 

Építkezési fázis:

3. Bejelentés, engedélyezés

Tartsa naprakészen saját listáit, dokumentumait!
JELENTKEZZEN BE, illetve REGISZTRÁLJON!
Tennivalók listája

Ettől függ az is, hogy milyen részletezettségű tervdokumentációt kell megrendelnünk a tervezőtől.

Bővebben >>>>

Nem minden épület építhető egyszerű bejelentés alapján, még akkor sem, ha lakás céljára épül.

Bővebben >>>>

A folyamat a dokumentáció feltöltésével kezdődik. Az illetékes hatóság legalább egy alkalommal – valamilyen módon – ellenőrizni fogja az építkezést.

Bővebben >>>>

Be kell szerezni a településképi véleményt, az engedély kötelező mellékleteit, valamint az előzetes szakhatósági állásfoglalásokat.

Bővebben >>>>

A folyamat a kérelem feltöltésével indul. A hatóság legtöbbször hiánypótlást is két, a helyszíni szemle mindig kötelező.

Bővebben >>>>
Jellemző hibák

Az ÉTDR rendszer a kérelem benyújtásról mindig visszaigazolást állít ki, ezt mindig ellenőrizni javasolt.

Bővebben >>>>

A meghatalmazás kiadásakor mindig érdemes tisztázni azt is, hogy az pontosan mire terjed ki és meddig tart.

Bővebben >>>>

Ha a helyi településképi rendelet településképi véleményezést ír elő, úgy annak beszerzése az eljárás megindítása előtt szükséges.

Bővebben >>>>

Ha a hatóság az engedélyt kiadja, akkor még annak véglegessé válását is meg kell várni.

Bővebben >>>>

Ha engedélyköteles munkát bejelentés alapján kezdünk meg, az szabálytalan. A legjobb esetben is le kell folytatnunk egy engedélyeztetési eljárást, és bírságot kell fizetnünk.

Bővebben >>>>

Mindig az illetékes hatóság szakmai álláspontja a mérvadó, kérdéses esetben azt szerezzük be – lehetőleg írásban!

Bővebben >>>>