Az építkezés fázisai

Eljárás megindulása – építési engedély esetén

2020.12.21

A folyamat a kérelem feltöltésével indul. A hatóság legtöbbször hiánypótlást is két, a helyszíni szemle mindig kötelező.

 

Az építési engedély iránti kérelem benyújtása

Az ÉTDR felületén a kérelem benyújtása folyamatot el kell kezdeni, melyhez csatolni szükséges az összes tárhelyen lévő, kötelező mellékletet. Az engedélyezési eljárás a kérelem benyújtását követő munkanapon indul.

 

Értesítés az eljárás megindulásáról

Az eljáró hatóság értesíti kérelmezőt (vagy meghatalmazottját) az eljárás megindulásáról és a fontosabb jogszabályi jogokról és kötelezettségekről, valamint az ügy azonosító adatairól. Ha az értesítést nem kapjuk meg 5 napon belül, akkor érdeklődjünk a hatóságnál, mert akkor lehet, hogy meg sem érkezett hozzájuk a feltöltött kérelem 

 

Hiánypótlás teljesítése

Ha a kérelem hiányos a hatóság 5 napon belül hiánypótlást írhat ki kérelmezőnek, legfeljebb 10 napos teljesítési határidő tűzésével. Nem kell a hiánypótlástól megijedni, a legtöbb esetben erre sor kerül. 

Amennyiben az eljáró hatóság hiánypótlást ír ki kérelmezőnek, úgy annak teljesítésére meghatározott határnapot is kitűz (legfeljebb 10 nap). Ha ezen határidő belül a hiányokat nem, vagy nem teljesen teljesítjük, a hatóság kénytelen lépni és az engedélyt vagy elutasítja, vagy megszünteti az eljárást. Fontos tudni, hogy a hiánypótlás ideje nem szakítja meg az ügyintézési határidőt így a hatóság időszűke miatt döntési helyzetbe kényszerül.

Ha azt látjuk, hogy a hiánypótlásban kért iratot a határidőn belül nem tudjuk beszerezni, akkor érdemes az engedélyezési eljárás szünetelését kérni. A szüneteléssel 6 hónappal „meghosszabbítjuk” a hiánypótlási időnket. 

 

Szakhatóságok megkeresése

Az eljárás megindulása után, de legfeljebb 5 napon belül az eljáró hatóság megkeresi az érintett szakhatóságokat (ha jogszabály alapján szükséges). Amennyiben ügyfél előzetesen beszerezte a szakhatóságok előzetes állásfoglalását és benyújtott mellékletként, úgy ezen eljárási cselekményt a hatóság nem végzi el. Nekünk is érdemes odafigyelni a szakhatóságok bevonására, mert ezek hiányában az építési engedélyünk semmis lehet (vagyis hiába kaptuk meg, hiába kezdtük meg a kivitelezést, le kell állítani a munkát, és újra kell kezdeni az engedélyezést).

 

Megtörtént a helyszíni szemle

Építési engedélyezési eljárás során a hatóság mindig köteles helyszíni szemlét tartani. Amennyibe az ügyfél jelenléte indokolt és szükséges (vagy kéri) úgy a szemle időpontjáról a hatóság értesítést küld.

 

Döntés a kérelemről

Az építésügyi hatóság az eljárás megindulásától számított 25 napon belül (szakhatóság közreműködése esetén 35 napon belül) meghozza a döntését, mely véglegessé válása után az építés megkezdhető. Jelenleg a véglegessé válás bekövetkezik abban a pillanatban, amikor minden ügyfél kézhez kapta az engedélyt.