Az építkezés fázisai

Szabálytalan épületre fennmaradási engedély – változtak az előírások

2022.01.11

Eddig meg lehetett csinálni azt a trükköt, hogy az ügyfél a fennmaradási engedélyezési eljárás szüneteltetését kérte, a folytatását kérni azonban „elfelejtette” – az eljárás pedig egy idő után megszűnt, azaz a hatóság a szabálytalan épületet nem tudta elbontatni. Ez a kiskapu most bezárult, és egyéb változások is vannak az eljárással kapcsolatos szabályokban.

 

 

Ha az építésfelügyeleti hatóság az ellenőrzésen megállapítja, hogy szabálytalan építési tevékenységet végeztek, akkor úgynevezett építésrendészeti eljárást folytat le. Ha a hatóság azt állapítja meg, hogy a fennmaradás feltételei fennállnak, akkor végzésben értesíti az építtetőt (vagy ha az építtető személye nem ismert, akkor a tulajdonost) a fennmaradási engedély feltételeiről, valamint jogkövetkezményeiről, és felhívja az építtetőt (illetve a tulajdonost), hogy nyújtsa be a fennmaradási engedély iránti kérelmet a szükséges mellékletekkel együtt az építésügyi hatósághoz – foglalja össze a folyamat lényegét az Építésijog.hu portál cikke. Ha az előírt határidőn belül az építtető vagy a tulajdonos az építésügyi hatósághoz nem nyújtja be a fennmaradási engedély iránti kérelmét, akkor az építésfelügyeleti hatóság a szabálytalan építmény, építményrész bontásáról, átalakításáról köteles dönteni.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerint ugyanakkor az ügyfél kérelmére a hatóság köteles az eljárás szünetelését elrendelni. Hat hónapi szünetelés után a csak kérelemre folytatható eljárás a törvény erejénél fogva megszűnik. Az építésfelügyeleti hatóság tehát nem mérlegelhetett: ha az ügyfél kérte a szünetelést, akkor azt meg is kellett állapítania, és ha az ügyfél nem kérte a folytatást, azzal az építésrendészeti eljárás is – az említett időtartam után – kötelezően megszűnt. Márpedig mivel a bontási kötelezésre akkor volt (van) lehetőség, ha nem nyújtottak be fennmaradási engedély iránti kérelmet, így volt olyan jogszabályértelmezés, hogy az eljárás szünetelés miatti megszüntetése egyben a hatóság intézkedési jogosultságát is kizárta, azaz már nem rendelhet el bontást. 

Mindebben most lényeges változást hoz, hogy az Építési törvény 2021. december 22-étől hatályos rendelkezése eltörli a fennmaradási engedélyezési eljárás szünetelésének lehetőségét,

a hatóság ezért már nem kerül abba a helyzetbe, hogy az ügyfél kérelmét követően végül is kénytelen legyen megszüntetni az eljárást.

A módosított szabályok következtében a jövőben körültekintőbben kell összeállítani a fennmaradási engedély iránti kérelmet is – hívja fel a figyelmet az Építésijog.hu szerzője. Korábban az eljárás szünetelését a legtöbb fennmaradási engedélyezési ügyben alkalmazták, mert ezzel lehetett az ügyfeleknek időt nyerniük a szükséges tervek, dokumentumok beszerzésére. Ha valamilyen okirat hiányzott, az ügyfelek kérték a szünetelést, és ennek hat hónapos időtartama alatt volt idejük akár a hiányzó szakhatósági állásfoglalások beszerzésére is. Ha nem akar kicsúszni az ügyintézési határidőből,

a hatóság kénytelen lesz a hiányosan benyújtott kérelmet elutasítani.

Erre főként az építtetők saját döntése alapján benyújtott kérelmek esetében lesz érdemes nagyon figyelni, a fennmaradási engedély iránti kérelmet ugyanis a hatóságnak 60 napon belül el kell bírálnia. 

További lényeges változás, hogy a korábbihoz képest hatszorosára nőtt a fennmaradási engedélyhez szükséges tervek elkészítésének határideje. 

Minderről további részleteket és pontos jogszabályi hivatkozásokat is tartalmaz az Építésijog.hu cikke, mely ide kattintva érhető el. >> 

 

Építkezési fázis:

8. Építkezés lezárása

Tartsa naprakészen saját listáit, dokumentumait!
JELENTKEZZEN BE, illetve REGISZTRÁLJON!
Tennivalók listája

A dokumentumot az OÉNY-ben kell kiállíttatni és feltölteni.

Bővebben >>>>

A háznak a földhivatali térképre is fel kell kerülnie.

Bővebben >>>>

Érdemes előzetesen elkérni a kivitelezőtől.

Bővebben >>>>

Ebben az időszakban a legkönnyebb megállapodni a kötbérről.

Bővebben >>>>
Jellemző hibák

Így nem lehet bizonyítani, hogy kinek a mulasztása okozta a későbbi hibát.

Bővebben >>>>

A végszámlát csak a hatóság bizonyítvány után fizessük ki!

Bővebben >>>>

A hatósági bizonyítvány kiadható akkor is, ha az épület teljes befejezésére még nem került sor…

Bővebben >>>>