Az építkezés fázisai

Hiteles energetikai tanúsítvány elkészíttetése

2020.12.29

A dokumentumot az OÉNY-ben kell kiállíttatni és feltölteni.

 

Új lakóépület építése esetén energetikai tanúsítvány elkészíttetéséről az építtetőnek kell gondoskodnia, a használatbavételi engedélyre (használatbavétel tudomásulvételére) irányuló kérelem benyújtását megelőzően. Az energetikai tanúsítónak az energetikai tanúsítványt az OÉNY-ben kell kiállíttatni és feltöltenie [312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 39. § (8a) bek.; 176/2008. (VI. 30.) Korm. rend. 3. § (2) bek.].

Lakóházépítés, -bővítés esetében – mivel ez a leggyakrabban egyszerű bejelentéshez kötött – a megvalósulást hatósági bizonyítvány igazolja, azonban ennek is előfeltétele az energetikai tanúsítvány elkészíttetése [155/2016. (VI. 13.) Korm. rend. 6. § (2) bek. c) pont].