Az építkezés fázisai

Utófelülvizsgálati eljárás lefolytatása

2020.12.30

Érdemes beleírni a szerződésbe a kivitelezőnek ezt a kötelezettségét.

 

A felek a Kivitelezési szerződésben határozhatják meg azt az időpontot, amikor az átadás-átvételi eljárástól számítottan bizonyos idő (mondjuk egy év) múlva a munkát újból meg kell vizsgálni; ezt nevezik utófelülvizsgálati eljárásnak. Ezt a – műszaki átadás-átvételi eljárástól eltérően – az építtető készíti elő, és ő hívja meg erre a kivitelezőt. Általában egy évvel későbbre szokás tenni az utófelülvizsgálati eljárás időpontját, de ezt a felek közös megegyezéssel egy éven túli időpontot is kitűzhetnek.

Az utófelülvizsgálati eljáráson be lehet jelenteni azokat a hibákat is, amelyek esetleg már korábban jelentkeztek. A kivitelező nem hivatkozhat arra, hogy az építtető nem időben jelezte a problémákat, mivel a szavatossági jogok eddig az időpontig biztosan nem évülhetnek el.

A Ptk. az utófelülvizsgálati eljárást már nem rögzíti, ezért az építtetőknek mindenképpen javasoljuk, hogy ezt a kivitelezési szerződésben tegyék a vállalkozó kötelezettségévé. Fontos az is, hogy a szerződés az utófelülvizsgálati eljáráson való részvétel elmulasztásának esetére tartalmazzon megfelelő szankciót is.