Az építkezés fázisai

Építési munkaterület átadása. Építési napló megnyitása

2020.12.21

Az építési napló vezetése nem „felesleges macera”; ha a kivitelező nagyon szeretné ezt elkerülni, akkor valószínűleg a felelősség alól is mentesülni akar.

 

Az építési napló készenlétbe helyezése a „keretrendszer” megteremtése az előírt adatok elektronikus rendszerbe való feltöltésével, és az üzemeltetőnél (Lechner Tudásközpont) a meghatározott díj megfizetésével [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 7. § (2) bek. e) pont; 191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 24/B. § (3) bek.]. Az építési napló vezetése pedig a készenlétbe helyezett e-építési naplóban a fő- és alnapló jogszabályi előírásoknak megfelelő vállalkozó kivitelező általi készenlétbe helyezése, majd a munkaterület átadás-átvétele után annak vezetése [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 12. § (2) bek. b) pont; 191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 24/B. § (4) bek.]. Vagyis csak azokat az építési naplókat lehet vezetni, amelyeket előzetesen készenlétbe helyeztek.

„Az építési napló vezetése” a Kivitelezési kódexben önálló alcímet kapott, amely az építési fő- és alnapló vezetésének szabályait tartalmazza [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 26-27. §, 27/A. §, 27/B. §; 191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 2. számú melléklet]. Az építési napló vezetésére vonatkozó követelmények megsértése miatt az építésfelügyeleti hatóság a vállalkozó kivitelezőket bírságolja [238/2005. (X. 25.) Korm. rend. 1. melléklet 26. pont].

Lásd: E-építési napló munkaterület átadása és munkaterület visszaadása lépésről lépésre >> 

Az Építésijog.hu, illetve az epitkezes.info.hu álláspontja szerint az elektronikus építési napló elengedhetetlen a lakóházak létesítésénél, bővítésénél – és a jelentősebb felújítási munkáknál is –, ezért minden esetben javasoljuk, hogy kerüljön sor az építési napló – készenlétbe helyezését követő – vezetésére. Óvakodjunk azoktól a kivitelezőktől, akik felesleges „maceraként” értékelik az elektronikus építési napló vezetését. Ha a kivitelező nincs tisztában a napló vezetésével, akkor ez komoly szakmai probléma. Ha más okból szeretne mentesülni a napló vezetése alól, akkor az csak felelősség alóli mentesülést jelent: ha nincs naplóvezetés, akkor valószínűleg nincs építési szerződés (és számlaadási kötelezettség teljesítése sem), és így a hibás munkák miatti felelős személye sem fog kiderülni.