Az építkezés fázisai

Kivitelezési szerződés megkötése

2020.12.21

A szerződés nem lehet ellentétes a kötelező jogszabályi rendelkezésekkel, de azokon kívül számos kérdésben rögzíthetik a felek megállapodását.

 

Azt, hogy egy építkezés, felújítás során a feleknek milyen jogaik és kötelezettségeik vannak, elsődlegesen a kötelező jogszabályi rendelkezésekből derül ki. Azokat a kérdéseket, amelyeket jogszabály nem döntött el, azokra vonatkozóan az építési szerződésben a felek tudnak már előzetesen döntéseket hozni. A Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. tv.) csak olyan kérdéseket szabályoz, amelyeket a felek a szerződésükben nem érintettek, vagyis ez csak kiegészíti a szerződéses pontokat. Ritka esetben a Ptk. is tartalmazhat a felek számára olyan kötelező előírást, amit a szerződés „nem írhat felül”.